fritzbox_7590_ax_left_de_connect_wi-fi_6_640x400

Jak połączyć sie z siecią bezprzewodową WiFi routera FritzBox?

Po udanej aktywacji Internetu lub wymianie routera, chcąc skorzystać z sieci bezprzewodowej WiFi musimy połączyć urządzenia z siecią WiFi routera FritzBox. Poniżej podajemy informacje, jak w prosty sposób połączyć się z siecią WiFi routera FritzBox.

Wszelkie informacje i hasła, które są potrzebne do tego, ażeby połączyć się z siecią bezprzewodową WiFi routera FritzBox, znajdują się na naklejce na spodzie routera oraz na dołączonej karteczce, która znajduje się w pudełku z routerem.

  • Włącz na urządzeniu, które chcesz połączyć z siecią bezprzewodową WiFi routera FritzBox, wyszukiwanie sieci bezprzewodowych i wybierz sieć Twojego routera, nazwa sieci Twojego routera podana jest w miejscu WLAN-Funknetz SSID.
Nazwa sieci WiFi routera FritzBox
  • Po tym, jak wybrałeś nazwę Twojego routera z listy dostępnych sieci, wpisz hasło sieci WiFi routera FritzBox. Hasło podane jest również na naklejce znamionowej routera.
W zaznaczonym miejscu podane jest hasło do sieci bezprzewodowej WiFi routera FritzBox

Po podaniu hasła Twoje urządzenie połączy się z siecią WiFi i od teraz możesz korzystać z internetu. Internet będzie funkcjonował bez zakłóceń w przypadku tylko, gdy świecą się dwie lampki Power i WLAN i żadna z nich nie mruga. Jeżeli lampka Power nie świeci się lub mruga, może to oznaczać, że router nie otrzymuje sygnału internetu lub jest on zakłócony. Możemy spróbować wyłączyć na chwilę router z prądu i jeżeli to nie pomoże, możemy spróbować ręcznie zaktualizować oprogramowanie routera. Jeżeli to również nie pomoże, to wtedy należy skontaktować się z biurem obsługi klienta i zgłosić brak dostępu do internetu.

Jeżeli lampka WLAN nie świeci się i nie jesteśmy w stanie wyszukać sieci bezprzewodowej WiFi na urządzeniach, ani się z nią połączyć, w takim przypadku należy wcisnąć przycisk obok lampki WLAN, po czym powinna się ona zaświecić, co oznacza, że sieć WiFi została włączona i urządzenia mogą ponownie połączyć się bezprzewodowo z siecią WiFi routera.

W przypadku, gdy lampka Info mruga lub świeci, może to oznaczać, że automatyczna aktualizacja oprogramowania routera nie powiodła się i wtedy musimy dokonać aktualizacji oprogramowania ręcznie, logując się do ustawień routera poprzez przeglądarkę internetową. Więcej informacji na ten temat znajduje się w linku poniżej.